Gratis kalkyl

Mycket positivt om EnReduce i examensarbete

2012-05-14

Vid Lunds Tekniska Högskola, institutionen för bygg- och miljöteknologi, presenterades förra året examensarbetet ”Utnyttjande av byggnaders värmetröghet – Utvärdering av kommersiella systemlösningar”. Ett omfattande arbete har lagts ned för att bl a jämföra system från fem företag. Att vi på Enreduce Energy Control med EnReduce® finns med i dessa sammanhang tycker vi givetvis är mycket stimulerande, och extra glada blir vi för de slutsatser om EnReduce® som kommer fram i arbetet.

Jämnare effektuttag
Att en av de stora fördelarna med EnReduce är ett jämnare effektuttag vet många sedan tidigare, men Lunds Tekniska Högskola ger också ett konkret exempel på detta (se illustration!).

Hos en bostadsrättsförening i Västerås har en jämförelse gjorts och som visar skillnaden i framledningstemperatur vid traditionell styrning och vid användning av EnReduce. Den röda linjen visar framledningstemperatur med traditionell styrning och den gröna med Enreduce. Den beiga linjen visar lägsta tillåtna framledningstemperatur, den gula visar innetemperaturen och den blå utetemperaturen. Skillnaden är markant och det jämnare effektuttaget med EnReduce® har stor betydelse för en reducering av fjärrvärmekostnaderna. Som en kommentar ska vi också säga att skillnaden mellan systemen på längre sikt sannolikt blivit betydligt större i takt med förändrade boendevanor där överskottsvärmen inte vädras ut.