Gratis kalkyl

Träffa oss på FastighetsFörvaltning 2012, 21-22 nov i Stockholm!

2012-11-21

Konferensen vänder sig till alla som på något sätt arbetar inom fastighetsbranschen.


Givetvis är vi på plats för att berätta om EnReduce®.


Genom att visa på fördelarna med EnReduce® hoppas vi ge många av deltagarna inspiration till att se med nya ögon på energisparmöjligheterna. Detta gäller inte minst energieffektivi-sering av Miljonprogrammet!


För många fastighetsägare är det viktigt att kombinera satsningar på energieffektivisering med bibehållen komfort för de boende. Därför kommer vi bl.a. att informera om hur det är möjligt att spara mycket energi med EnReduce® utan att sänka lägenhetstemperaturen.


Vi vill också visa konferensdeltagarna hur EnReduce® i en process som pågår 24 timmar om dygnet beräknar huskroppens värmelager och ser till att ny fjärrvärme tillförs först vid behov. Vårt budskap: det är okomplicerat att starta en energisparsatsning med EnReduce® och energibesparingseffekten blir också extremt snabb med mycket kort Pay-off tid!


För mer information kontakta:


Enreduce Energy Control AB
Lars Lindström
Tel: 018-12 39 50
E-post: larsl@enreduce.se
www.enreduce.se