Gratis kalkyl

Märkesoberoende och enkelt att integrera med marknadens alla styr- och reglersystem

Det forskarna på KTH kom fram till var att alla byggnader har dynamiska egenskaper. Med dynamiska egenskaper menas att varje byggnad har en enastående förmåga att både avge och lagra värme i en dynamisk, men också trög reglerprocess.

Mycket av värmen som tillförs en byggnad, och som även alstras inne i huset av t.ex. elektronik, lagras i innerväggarna som alltså hjälper till att hålla temperaturen och värma både bostäder och kontor. Tas den lagrade värmen tillvara går det att kraftigt minska mängden köpt energi. Det var detta forskningen visade, och det är detta som är idén bakom EnReduce.

Det tål att upprepa att EnReduce är märkesoberoende och fungerar tillsammans med alla på marknaden förekommande styr- och reglersystem, dataundercentraler och reglercentraler. Sedan har vi givetvis också vår egen DUC-lösning med inbyggd programvara som täcker upp alla situationer där integration med andra system inte är aktuellt. EnReduce är därmed alltid ett alternativ när ni snabbt vill minska er energiförbrukning.

Att EnReduce är ett system som utvecklats specifikt för energieffektivisering gör också att hela arbetet med att kundanpassa och ta lösningen i drift blir mycket kort, och att pay-off tiden också blir kort då energisparresultaten kommer snabbt!