Gratis kalkyl

Träffa oss på Fastighets­mässan i Kista 18-19 mars

Kom till vår monter H:16 så berättar vi mer om varför det är så enkelt att sänka uppvärmningskostnaderna med EnReduce. EnReduce är det märkesoberoende styrsystemet som ser till att den värme som finns lagrad i flerbostadshus utnyttjas fullt ut innan ny värme tillförs. Jämnare värmetillförsel ger bättre inneklimat för de boende samtidigt som ni får en lägre energinota.

Du kan också läsa mer om EnReduce i vårt informationshäfte!

Här finns mer info om mässan (PDF)

Skriv ut ett kostnadsfritt entrekort här