Gratis kalkyl

60 minuter som kan förändra din syn på energistyrning

En informationsträff för företagsledningen, energiansvariga, driftsansvariga, driftspersonal och många fler!


När monterbesökarna på Fastighetsmässan fick veta hur beräkningsprogrammet i vårt energistyrningssystem EnReduce med automatik räknar ut och ser till att framledningstemperaturen, och därmed inomhustemperaturen, blir den önskade började de inse att EnReduce inte är som andra system. Många förstod också att EnReduce är ett totalkoncept där våra temperaturgivare är en del av en energistyrningsprocess. Den information de samlar in går till EnReduce program och de har alltså en helt annan funktion än andra givarsystem.


Fastighetsmässan var nyttig för oss på Enreduce Energy Control. Vi inser att vi mycket mer aktivt måste sprida information om byggnaders tröghet, deras förmåga att lagra och avge värme och hur EnReduce som system kan utnyttja den förmågan. Vi förstår också att vi måste nå ut med informationen till många fler än tekniker och energiexperter.


Med det program vi kallar ”60 minuter som kan förändra din syn på energistyrning” hoppas vi lyckas med det just det! Vi besöker gärna dig och dina kollegor helt förutsättningslöst för att berätta och diskutera om energistyrning. Det är sju programpunkter vi sätter fokus på;


1. Byggnaders tröghet
Vad innebär det att byggnader kan lagra och avge värme? Hur kan en byggnads värmetröghet jämna ut värmen när temperaturen utomhus sjunker? Varför tillförs värme trots att det finns ett ”gratislager” med värme?


2. Det går inte att jämföra äpplen och päron!
Det finns många olika system för energistyrning. Vad skiljer dem åt? Vilka konsekvenser blir det för de boende och för energinotan med de olika alternativen?


3. Fördelar med ett märkesoberoende energistyrningssystem
EnReduce är ett märkesoberoende energistyrningssystem som kan integreras med marknadens alla styr- och reglersystem. Därmed har vi sagt att systemet är utvecklat just för energistyrning. Styrning av andra funktioner i en fastighet tar styr- och reglersystemet hand om!


4. Energistyrningsprocessen – från givare till beräkningsprogrammet
Vi förklarar hur processen och lösningen med ett EnReduce-system ser ut. Vilken funktion har temperaturgivarna? Hur fungerar programvaran? Vad händer när programmet räknat klart, hur kan det styra framledningstemperaturen?


5. Hur kan EnReduce automatiskt hämta information om fastigheten?
EnReduce är unikt som energistyrningssystem då det helt automatiskt hämtar den information som behövs om en fastighets tröghet (förmågan till in- och utlagring av värme). Men hur går det till? Vi förklarar också de olika stegen fram till driftstart, uppföljning och intrimning tillsammans med driftspersonalen.


6. Energistyrning får inte vara tekniskt krångligt – enkel övervakning
Automatiken i EnReduce gör att systemet till stora delar sköter sig självt. Vill driftspersonalen ändra ett börvärde är det mycket enkelt. Det finns också olika alternativ för att sköta styrningen. Det kan ske via webbanslutning, från en central dator eller lokalt. Programmet kan också köras i en fastighets lokala styrsystem (DUC:en, dataundercentralen)


7. Hur gör man en energisparkalkyl? Hur mycket kan ni spara?
Enreduce Energy Control har en kalkylmodell som gör det enkelt att räkna fram en preliminär energisparpotential för en fastighet. Vi avslutar med att berätta hur det går till!


Kontakta oss gärna för mer information om ”60 minuter som kan förändra din syn på energistyrning”! Vill du redan nu boka in vårt besök är det bara att kontakta någon av oss. Kontaktuppgifter hittar du under ”Kontakt”!