Gratis kalkyl

Börsnoterat fastighetsbolag valde EnReduce

Ville ha en flexibel lösning och en rejäl energispareffekt


Av affärsmässiga skäl har vi inte rätt att avslöja företagets namn, men Jan Bergstrand på Enreduce regionkontor i Göteborg kan ändå berätta att det är en mycket nöjd kund som spar energi med EnReduce.


- En av fastigheterna var relativt nybyggd men med en alltför hög energiförbrukning. EnReduce installerades med målsättningen att få till en betydande besparing och det har vi också lyckats med. Drygt femton procent blev resultatet i den fastigheten. En intressant aspekt är också att den här kunden valt att utnyttja flexibiliteten i EnReduce. Ett par exempel är att vi i några fastigheter installerat våra trådlösa temperaturgivare som sänder mätvärden till programvaran i EnReduce. I en annan del av fastighetsbeståndet har vi gjort en integration mot andra givare som samlar in mätvärden både för temperatur- och vattenavläsning. I dessa fastigheter har EnReduce ersatt ett tidigare system för prognosstyrning och det tycker vi förstås är ett bra betyg, säger Jan Bergstrand med ett leende.


Jan är imponerad över de satsningar det aktuella fastighetsbolaget gör för att uppnå energibe-sparingar. Med hjälp av olika åtgärder, och där EnReduce är en, räknar företaget att uppnå en energibesparing på 30 – 60 % per fastighet. Det kan jämföras med GreenBuilding där kravet för en klassificering av en fastighet är 25 % lägre energiförbrukning. Det resultatet har vår kund redan uppnått i flera av energiprojekten!


Kontakta Jan Bergstrand på Enreduce i Mölndal för mer information om projekten.
Tel. 031-703 41 80, 0703-41 81 46, e-post: jb@enreduce.se