Gratis kalkyl

”En stor fördel med EnReduce är att det inte krävs några ändringar i våra DUC:ar”

Sedan några år har Håbohus ett system för temperaturmätning installerat i närmare 60 procent av lägenhetsbeståndet. Systemet ger en bra kontroll över inneklimatet och en behaglig komfort för hyresgästerna. Samtidigt är det ett system som har krävt mycket manuellt arbete med att justera temperaturkurvorna. Det var en anledning till att Håbohus under 2015 började titta på ett system som kunde komplettera det befintliga temperaturmätningssystemet. Ett mål var att få en mer automatiserad korrigering av inomhustemperaturen. Håbohus valde EnReduce. Håbohus har också ett energisparmål formulerat i en fyraårsplan. Målet är att sänka energikostnaderna med drygt tio procent och det ska man nu göra med hjälp av EnReduce.

Mattias Dahlberg är driftschef på Håbohus och han berättar att det fanns ett viktigt krav när man skulle välja energistyrningssystem.

– Vi tittade på flera alternativ som krävde att vi antingen skulle göra ändringar på DUC-nivå eller installera nya DUC:ar. Eftersom vi ville ha ett system som enkelt kunde integreras i den befintliga DUC-miljön föll dessa system bort och vi valde istället EnReduce som är märkesoberoende. Ytterligare en fördel är att EnReduce använder de givare för temperaturmätningen som redan är monterade i lägenheterna, säger Mattias.

EnReduce installerades under hösten 2015 i bostadsområdet Mansängen. I området finns cirka 600 lägenheter med lika många temperaturgivare. Ett tiotal av dessa har valts ut för anslutning till EnReduce. Systemet har varit i drift för kort tid för att man ska kunna dra några slutsatser om hur stor energibesparingen blir, men det finns redan positiva indikationer.

– Det kommer att ta ett antal månader innan vi vet mer exakt hur stor besparingen blir, men vi kan redan nu se att framledningstemperaturen är lägre jämfört med tidigare samt med bibehållen inomhustemperatur hos våra hyresgäster. Implementeringen av EnReduce har gått väldigt smidigt och nu har vi ett system som gör att vi slipper mycket av den handpåläggning som krävdes tidigare. Systemet sköter sig självt efter att vi gjort önskade inställningar och vi spar massor av tid som tidigare fick läggas på manuella justeringar, avslutar Mattias Dahlberg.