Gratis kalkyl

EnReduce® spar energi i allt fler byggnader

Restad Gård i Vänersborg har utvecklats till Sveriges största asylboende och inom området finns också hotell, lägenheter och många företag. Fastighetsägaren Niklasberg AB har sedan 2012 installerat energistyrsystemet EnReduce® i ett 20-tal av de totalt mer än femtio byggnader som finns på Restad Gård.

Restad är en stadsdel i utkanten av Vänersborg och här uppfördes 1905 ett stort mentalsjukhus. Sjukhuset fick 1930 namnet Restads sjukhus. När huvuddelen av vårdverksamheten flyttades i slutet av 80-talet blev Restad Gård ett samlingsnamn för området som har ett 50-tal byggnader. 2009 köptes Restad Gård av Niklasberg AB som äger fastigheter i Vänersborg, Uddevalla och Göteborg.

Under 2012 inleddes ett samarbete med Enreduce Energy Control om att installera energistyr-systemet EnReduce® i några av fastigheterna på Restad Gård. Energisparlösningen har byggts ut kontinuerligt och systemets flexibilitet med ett trådlöst och övergripande givarsystem förenklar utbyggnaden.

I ett första skede var målsättningen att installera EnReduce® i fastigheter som stod tomma och för att hålla en temperatur som eliminerade risken för att byggnaderna skulle skadas genom exempelvis fuktangrepp. I takt med att fler och fler verksamheter flyttat in i Restad Gård har också EnReduce® installerats i fler och fler fastigheter. Med EnReduce® spar Niklasberg AB energi samtidigt som hyresgästerna får en bra inomhuskomfort. Företagets VD Henrik Bjerkeman menar att EnReduce® har en viktig uppgift i de satsningar som görs både på energibesparingar men också en varsam modernisering och underhållet av gamla byggnader.

- Restad Gård är unik och det är också ett av våra största utvecklingsprojekt. Som en del av utvecklingsprojektet har vi valt att satsa på EnReduce® som energistyrsystem. Äldre byggnader är energikrävande samtidigt som de har en stor energisparpotential. Genom att installera EnReduce® i ett 20-tal av de största byggnaderna kan vi övervaka alla byggnader från central nivå vilket underlättar för vår driftspersonal. En stor fördel är också den trådlösa tekniken som gör det enkelt att bygga ut systemet och lägga till nya byggnader, säger Henrik Bjerkestad.