Gratis kalkyl

EnReduce® kan enkelt kopplas ihop med befintliga system för temperaturmätning

EnReduce® är ett märkesoberoende energistyrningssystem som enkelt kan komplettera befintlig styr- och reglerteknik i en fastighet. Lika smidigt går det att kombinera EnReduce® med befintliga system för temperaturmätning.

Det kommunägda bostadsbolaget Håbohus AB i Håbo kommun är en av de kunder som valt att kombinera ett system för temperaturmätning med EnReduce®. Ett jämnare inomhusklimat, nöjda hyresgäster, enklare arbete för fastighetspersonalen och bättre kontroll över fastigheterna var några av målen när Håbohus började med temperaturmätning. Registrering och överföring av mätdata sker via ett stort antal trådlösa givare som finns utplacerade i lägenheterna.

Det finns också många andra bostadsbolag som installerar temperaturmätningssystem med liknande målsättningar. Vissa av dessa system kan även anslutas till exempelvis undercentraler, men de är inte utvecklade för energistyrning i första hand utan för mätning, rapportering och kontroll av inomhusklimatet. Ett flertal av de system som finns på marknaden är öppna och erbjuder många möjligheter till implementering med andra system. Exempelvis med märkesoberoende EnReduce®.

Jan Bergstrand som ansvarar för Enreduce regionkontor i Göteborg märker också av ett växande intresse för att kombinera temperaturmätning med energistyrning för att få en effektiv helhetslösning.

- Många blir förvånade över hur enkelt det är att komplettera med EnReduce® för att också få en effektiv energistyrning. Vi kan exempelvis koppla ihop EnReduce® med de givare som används för temperaturmätningen vilket ytterligare förenklar installationen. Att EnReduce® är märkesoberoende är en styrka som öppnar många möjligheter för såväl privata som kommunala bostadsbolag. Allt fler vill också kombinera sina befintliga temperaturmätningssystem med system för energistyrning, och att vi kan erbjuda servicelösningar där EnReduce® hjälper till att övervaka kombinerade systemlösningar är en fördel. Vår kund kan lägga tid och resurser på andra driftsfrågor och hyresgästservice medan vi tar ansvar för energioptimeringen, säger Jan Bergstrand.

Har ni ett befintligt system för temperaturmätning och vill veta mer om möjligheterna att kombinera med EnReduce® för att också få en effektiv energistyrning berättar vi gärna mer. Kontakta Jan Bergstrand hos Enreduce för västra & södra Sverige, tel 0703-41 81 46, eller Lars Lindström hos Enreduce för östra & norra Sverige tel 018-12 39 50.