Gratis kalkyl

"EnReduce® är som en digital drifttekniker"

Bostadsbolaget Heimstaden tog i februari i år energistyrnings­systemet EnReduce® i drift i en av bolagets fastigheter i området Flogsta i Uppsala. Fastigheten har ett hundratal lägenheter och intill ligger en identisk fastighet som fick fungera som referensobjekt. Efter fyra månader med EnReduce® hade energiförbrukningen minskat med 12 % i fastigheten. I referensfastigheten skedde ingen förändring. Det lyckade energisparresultatet har lett fram till beslutet att installera EnReduce® även i referensfastigheten.

- Sett till helåret tror jag att besparingen kan bli ännu större eftersom vi då även kan räkna in årets kallaste månader. Det resultat som uppnåtts är riktigt bra och EnReduce® visar också att det går att göra betydande besparingar utan att komforten behöver försämras. Under de fyra första månaderna med EnReduce® låg inomhustemperaturen aldrig under 21 grader. En stor fördel med systemet är att det mäter och reglerar värmen efter det verkliga energibehovet inne i fastigheterna till skillnad mot utomhusgivare där man utgår från en teoretisk behovsmodell, säger Patrik Nilsson som är driftchef Sverige på Heimstaden Förvaltning AB.

Heimstaden är ett av Sveriges största privata bostadsbolag med cirka 16 600 lägenheter på ett 20-tal orter i Sverige och Danmark. Värdet på företagets fastigheter överstiger 20 miljarder SEK. Under 2015 uppgick energianvändningen i bolagets fastigheter till mer än 160 000 MWh vilket motsvarar energiförbrukningen hos cirka 6 400 villor.

Heimstaden bedriver ett mycket aktivt arbete med energieffektivisering för att minska på kostnader och miljöpåverkan. Arbetet pågår ständigt med inställningen att det alltid går att göra något i varje fastighet. Ambitionen är att energieffektivisera och minska miljöpåverkan samtidigt som man erbjuder de boende en bra inomhuskomfort. Arbetet bedrivs på olika plan där första steget är att optimera driften med den teknik som redan finns installerad i fastigheterna. När det inte räcker till för att uppnå önskad besparingseffekt provar Heimstaden att installera olika tekniska lösningar och system som exempelvis EnReduce®.

- Vi har byggt upp en specialistgrupp med sex personer runt om i landet som har i uppdrag att arbeta med driftoptimering och där energieffektivisering har hög prioritet. Vi växer snabbt som företag och fastighetsbeståndet ökar kontinuerligt. Två år efter att en fastighet förvärvats har vi som mål att energiförbrukningen ska ha minskat med 5 %, detta givetvis beroende på vilken potential respektive fastighet har. Efter ytterligare ett antal år strävar vi efter att ha reducerat förbrukningen med 10-15 %. EnReduce® visar att det kan gå betydligt snabbare än så, men förutsättningarna till besparingar skiljer givetvis mycket mellan olika fastigheter, säger Patrik Nilsson.

EnReduce® en förlängd arm på orter där Heimstaden inte har energispecialister


Patrik Nilsson menar att det är viktigt att testa olika teknik- och systemlösningar då den tekniska utvecklingen är snabb och ger tillgång till nya produkter och system. Han tycker också att det är viktigt att installera system som blir till ett stöd för de inom bolaget som arbetar med driftsfrågorna.

- För oss är EnReduce® intressant också av ett annat skäl än att systemet spar energi. Vi finns på så många orter att vi inte kan ha våra energispecialister och drifttekniker på plats överallt som till exempel Uppsala. Genom att installera EnReduce har vi dock fått något av en digital drifttekniker och en förlängd arm som gör att både medarbetarna i driftteknikergruppen och fastighetsskötarna enkelt kan följa energiförbrukning och komfortnivå på distans. Enkelheten är viktig då arbetet med energieffektivisering är ständigt pågående. Man blir aldrig klar och det kräver ett konstant engagemang som också väcks när vi som i Uppsala ser hur snabbt det går att minska energiförbrukningen. Att personalen på Enreduce Energy Control också är engagerade och verkligen visar att man vill hjälpa till att nå bra resultat är värdefullt och blir ett viktigt stöd i vår satsning på att minska både värmeanvändningen och den miljöpåverkan den medför, avslutar Patrik Nilsson.