Gratis kalkyl

Enreduce äldsta kund
- utnyttjar fjärrvärmen så effektivt att Fortum blir förvånade

På Bjursätragatan i Rågsved, Södra Stockholm, ligger en bostadsfastighet med ett 40-tal lägenheter som varit familjeägd sedan 60-talet. För att förbättra inomhuskomforten, men också för att reducera energikostnaderna, installerades energistyrsystemet EnReduce® i början av 90-talet. En uppgradering till en ny systemversion skedde för ett tiotal år sedan. I 25 år har EnReduce® gett de boende en bra inomhuskomfort och systemet är så energieffektivt att fjärrvärmeleverantören Fortum förvånas och gör avdrag på fjärrvärmefakturan.

- Tack vare EnReduce® kan vi ligga under det riktvärde som Fortum har för returvattnet. Deras riktvärde ligger mellan 35-40 grader men vårt returvatten ligger mellan 30-35 grader vilket i många år har förvånat Fortum. De har frågat hur vi lyckas med det och då har jag berättat om EnReduce® som hjälper oss att krama ur mer värme ur systemet. Besparingarna vi gör med EnReduce® är betydande utan att jag har tillgång till exakta uppgifter och en sammanställning för alla år, säger fastighetsägaren Bernth Petersson Thor.

Den främsta anledningen till installationen av EnReduce® i början av 90-talet var att ett befintligt system med utomhusgivare inte fungerade tillräckligt bra. Inomhustemperaturen blev ojämn och systemets nackdelar märktes främst under höst och vinter. Efter att ha hört talas om EnReduce® installerades systemet med en handfull givare utplacerade i fastighetens lägenheter.

- Jag tyckte om konceptet med att mäta inomhustemperaturen och ta tillvara den värme som lagrats i fastigheten. EnReduce® har under alla år också fungerat precis som vi hoppades. Våra hyresgäster har fått en jämnare inomhustemperatur under alla delar av året och systemet är också mycket lättskött. Skulle det komma in önskemål om att höja temperaturen någon grad är det enkelt att göra det manuellt. Fortum har vid några tillfällen påpekat att det kan finnas anledning att modernisera fastighetens styr- och reglersystem, men varför ska vi göra det när det fungerar så bra. Vi är nöjda och är övertygade om att EnReduce® kommer att ge de boende bra inomhuskomfort och oss avdrag på fjärrvärmefakturorna även i framtiden, avslutar Bernth Petersson Thor.