Gratis kalkyl

”En unik egenskap hos EnReduce är att systemet anpassar sig automatiskt efter att vi genomfört andra energisparåtgärder”


Ulf Johansson, VVS- och Energisamordnare hos HFAB. Foto: Anders Sällström.
Det var HFAB:s strategiska och långsiktiga arbete i det tysta som imponerade på juryn i tävlingen Årets Energiutmanare 2016. I juryns motivering står det bland annat att: ”Mellan åren 2001 och 2015 har energianvändningen hos HFAB minskat med hela 30 procent. Förutom sedvanligt enträget energieffektiviseringsarbete både i samband med renovering och i det befintliga beståndet har HFAB vågat satsa på ny teknik”.

Det är en kombination av många olika åtgärder som gett det lyckade energisparresultatet. Några exempel är modernisering av ventilationssystem, satsning på ny värmepumpsteknik, konvertering från direktel till fjärrvärme och satsningen på EnReduce®. Det var 2006 som HFAB tog beslut om att göra en test med energistyrningssystemet EnReduce® på en gård med 80 lägenheter i bostadsområdet Vallås. Det positiva resultatet ledde till att man gick vidare med övriga 1.384 lägenheter i området. De kommande åren följdes sedan av många fler EnReduce®-installationer.

”Efter Vallås installerade vi EnReduce® i två större servicehus för äldre med totalt 224 lägenheter. Husen hade tunga stommar och vi märkte att EnReduce® gav en mycket jämn inomhustemperatur vilket uppskattades av de boende. I nästa steg installerades EnReduce® i fem fastigheter från 70 och 80-talet med totalt 900 vanliga lägenheter. Även i dessa fastigheter uppnådde vi ett gott energisparresultat. Vi har även installerat EnReduce® i tre relativt nybyggda fastigheter med 326 lägenheter”, berättare Ulf Johansson som är VVS- och Energisamordnare hos HFAB.

Totalt har EnReduce® installerats i närmare 3 000 av HFAB:s totalt 9 800 lägenheter och Ulf Johansson menar att systemet har en viktig roll i den långsiktiga satsningen på energieffektivisering.

”Installationen av EnReduce® i nästan 3 000 lägenheter har i högsta grad bidragit till vår framgångsrika energieffekivisering. En värdefull egenskap hos systemet är också att det ger en jämn inomhustemperatur och det finns ytterligare en viktig fördel och unik egenskap hos systemet. Det är EnReduce® förmåga att automatiskt anpassa sig efter det att vi genomfört förbättringsåtgärder på exempelvis klimatskärmar, gjort fönsterbyten och tilläggsisoleringar”, avslutar Ulf Johansson.