Gratis kalkyl

Stort intresse för EnReduce® på Årets Energikick

Uppvärmningskostnaderna är en mycket stor utgiftspost för allmännyttans kommunala bostadsbolag och olika energibesparingsåtgärder har därför hög prioritet. Många bolag i allmännyttan har också valt att satsa på energieffektivisering med hjälp av energistyrningssystemet EnReduce®. Att Årets Energikick arrangerades i Uppsala gjorde eventet extra viktigt för oss på Enreduce Energy Control.

Vi är ett Uppsalaföretag och Studentstaden som ägs av Uppsalahem är en av våra största kunder. Att deltagarna på Energikicken fick ta del av Uppsalahems pågående energijakt bidrog till att öka nyfikenheten på EnReduce® som system. När sedan Halmstads Fastighets AB, HFAB, tilldelades utmärkelsen ”Årets Energiutmanare 2016” ökade intresset ytterligare.

”HFAB har haft EnReduce® i drygt tio år och det var fantastiskt roligt att företaget fick utmärkelsen. Att vi bidragit till bolagets lyckade energisparresultat under så många år och att HFAB successivt har installerat EnReduce® i allt fler lägenheter är givetvis extra glädjande för oss. Under Energikicken märkte vi också att intresset för vårt energistyrningssystem blir allt större. Många ville veta mer om hur EnReduce® fungerar och två unika egenskaper hos systemet väckte extra stort intresse.

Det är dels systemets förmåga att ge en jämn och behaglig inomhustemperatur samtidigt som det spar mycket energi, dels att det helt själv anpassar sig när det genomförts andra energisparåtgärder i en fastighet”, säger Lars Lindström på Enreduce Energy Control.