Gratis kalkyl

Uppsalaföretaget Enreduce får stororder när kommunalt bostadsbolag installerar företagets energisparprogram i ytterligare 2 000 lägenheter

2017-10-12

Ett kommunalt bostadsbolag i västra Sverige har fattat beslut om att installera Uppsalaföretaget Enreduce energisparprogram i ytterligare 2 000 lägenheter. Den totala bostadsytan är cirka 115 000 kvm. Det var år 2006 som bolaget fattade beslut om att testa programmet EnReduce i ett 80-tal lägenheter. Under en tioårsperiod har installationerna successivt byggts ut till att omfatta närmare 3 000 lägenheter. Med den tilläggsorder som Enreduce Energy Control AB nu fått blir det totalt ca 5 000 lägenheter där energisparprogrammet ska ge de boende en bra inomhuskomfort samtidigt som bostadsbolaget kan göra ytterligare energibesparingar.

Det kommunala bolaget har tidigare tilldelats en utmärkelse för ett framgångsrikt arbete med energieffektiviseringar och viljan att satsa på ny teknik. Installationen av tilläggsordern har inletts och som en del av överenskommelsen mellan parterna ingår att bostadsbolagets namn offentliggörs först efter att installationerna avslutats.

Jan Bergstrand på Enreduce regionkontor i Göteborg gläds åt storordern och ett utökat samarbete.

- För oss är den stora tilläggsordern en viktig bekräftelse på att EnReduce ger fördelar som är svåra att uppnå med andra system. Att bostadsbolaget beslutat att ersätta ett befintligt energistyrsystem med EnReduce visar att fördelarna är så stora att man ser ett tydligt värde i att byta ut ett modernt system och istället installera vårt energisparprogram. EnReduce styrka är att programmet, som är märkesoberoende, är mycket enkelt att implementera i befintliga hårdvaruinstallationer. Detta ger kostnadseffektiva installationer. Det är dessutom lättanvänt vilket är viktigt för exempelvis bostadsbolag som har duktig driftspersonal och energispecialister som själva vill övervaka och styra energiförbrukningen och inomhuskomforten. Sist men inte minst är EnReduce helt unikt genom de möjligheter programmet ger att finstyra inomhustemperaturen ned till en tiondels grad och ge de boende en mycket jämn inomhuskomfort, säger Jan Bergstrand.

På Fastighetsmässan som arrangerades i Göteborg under september lanserade Enreduce marknadsbudskapet ”Prioritera hyresgästerna och spar energi”. Företaget menar att det finns en allt för utbredd uppfattning på marknaden om att man måste göra avkall på hyresgästernas komfort för att det ska vara möjligt att nå större energibesparingar. Enreduce har i många år visat att så inte är fallet och vill bidra till att öka kunskapen om att en framgångsrik energisparstrategi kan utgå från hyresgästernas behov. Precis som i fallet med det kommunala bostadsbolaget i västra Sverige.

Tag gärna kontakt för mer information om EnReduce. Mer information finns också på www.enreduce.se

Jan Bergstrand, 0703-418 149, jb@enreduce.se eller Lars Lindström, 070-624 96 68, larsl@enreduce.se

Enreduce Energy Control AB. Huvudkontor, Uppsala: 018-123950. Regionkontor, Göteborg: 031-7034180