Gratis kalkyl

Många lyssnade till hur EnReduce kapar effekttoppar och gett Brf Aseastan en besparing på 18 %.

För fjortonde året genomfördes i september Energidagen i Stockholm och Göteborg. Målsättningen var att presentera det senaste inom energieffektivisering och vilka lösningar som faktiskt fungerar. Dessutom att presentera konkret utveckling för de som arbetar med att renovera, effektivisera och förbättra byggnaders energiprestanda. Årets Energidag hade ett helt annorlunda upplägg jämfört med tidigare år. Det berättar Kurt Elstad hos Seminar Design Group som var en av arrangörerna tillsammans med bland annat Energieffektiviseringsföretagen (EEF).

- Vi valde ut ett antal företag från olika branschsegment som fick berätta om branschutvecklingen, ny teknik och konkreta projekt. Totalt kom det över 200 personer till Energidagarna så responsen på upplägget var väldigt positivt. Många var fastighetsägare och ett glädjande stort antal kom från allmännyttan och från flera kommuner. Helt klart är att det finns ett stort intresse för nya möjligheter att energieffektivisera och att Energidagen är ett viktigt forum även för diskussion och erfarenhetsutbyte.

En av moderatorerna för dagen riktade en uppmaning till åhörarna; ”Det finns oändliga möjligheter att energieffektivisera, varför utnyttjar man inte dem bättre? Man borde också tänka mer på mervärden vid energieffektivisering och inte bara pay-off tiden. Exempelvis bättre innemiljö och sänkta driftskostnader”.

Energisparprogrammet EnReduce har en unik förmåga att både spara energi, ge boende en bra inomhuskomfort och reducera driftskostnader. Lars Lindström från Enreduce var en av föreläsarna under temablocket ”Värmesystem och effektreglering”. Han visade bland annat hur programmet kan hjälpa till att minimera dyra effekttoppar genom lastförskjutning och effektreglering. Lars redogjorde också för ett par projekt där ett var Brf Aseastan i Västerås.

- Att EnReduce ett år efter driftstarten gett en besparing på 18 % visar att det är en lösning som verkligen fungerar. Det var ju också ett av målen för Energidagen att visa på lyckade projekt. Vi är väldigt glada att vi blev inbjudna och fick möjlighet att berätta om hur EnReduce gör det möjligt att optimera in- och utlagring av energi samtidigt som de boende får bättre komfort, avslutar Lars Lindström.