Gratis kalkyl

EnReduce blev lösningen på ständigt stigande värmekostnader

Det var när uppvärmningskostnader stod för närmare 20 procent av föreningens totala kostnader som det i styrelsen började diskuteras olika alternativ till energieffektivisering. S:t Olof är med totalt femton lägenheter och ett par affärslokaler ingen stor förening. Ändå uppgick värmekostnaden till cirka 250000 kronor per år. Dessutom ökade kostnaderna konstant då fjärrvärmeleverantören korrigerade priserna uppåt med ett par procent varje år. S:t Olofs lägenheter ligger i flera byggnader utefter Sysslomansgatan och S:t Olofsgatan. Till föreningen hör också ett hus inne på gården och ner mot Fyrisån ligger en fastighet som rymmer några av lägenheterna.

En artikel väckte intresset för EnReduce
Brf S:t Olof har inte lika lång historia. Föreningen bildades i slutet av 80-talet och det dröjde cirka tjugo år innan föreningen på allvar började se över möjligheten till energieffektivisering. Först isolerades de gamla fastigheterna så långt som det var möjligt till rimliga kostnader. Man ville dock göra mer och en artikel i UNT, Uppsala Nya Tidning, väckte intresset för EnReduce.

- Vi började diskutera EnReduce på ett styrelsemöte och tog sedan beslut om att besöka företaget för att få mer information om systemet. Att vi behövde ett reglersystem för att få bukt med uppvärmningskostnaderna var helt klart, och det gick sedan ganska snabbt att välja EnReduce. Vi blev imponerade av hur systemet fungerade och 2011 genomfördes installationen samtidigt som vi installerade en ny cirkulationspump, berättar föreningens ordförande Christer Karlström.

Det är uppvärmningen av tolv av föreningens lägenheter som regleras av EnReduce och givare installerades i fyra av dessa. Efter en inkörningsperiod där Enreduce energispecialister gjorde justeringar för att hitta en balans mellan kravet på bra inomhusklimat och energibesparingar kom resultatet snabbt.

- Det som förvånade mig och andra i styrelsen var att det fanns VVS-företag som var lite skeptiska till att EnReduce verkligen kunde svara upp mot löftena om besparingar. Efter att vi uppnått en besparing på mellan 15 och 18 % fanns det ingen som tvivlade längre. Några gånger efter installationen har Enreduce gjort lite korrigeringar, men annars fungerar systemet helt självständigt och en stor fördel är att det inte kräver något underhåll, fortsätter Christer.

Christer Karlström kan själv via en 3G-router i källaren och via internet logga in på den DUC som samlar läsvärden halvårsvis och även visar framledningstemperaturer och andra värden. Han utnyttjar den möjligheten men är samtidigt trygg i att systemet fungerar precis som det ska.

- Något vi verkligen värdesätter är det sätt som Enreduce ställer upp på. Man är verkligen kundorienterade och måna om anläggningen ska fungera precis som den ska. Det har den också gjort i drygt fem år nu men det känns bra att Enreduce håller kontakten och håller ett vakande öga på systemet, avslutar Christer Karlström.