Gratis kalkyl

Ramavtal med Ikano Bostad

Ikano Bostad ingår i företagsgruppen Ikano och har som affärsidé att äga, bygga, förvalta och utveckla bostäder för att bidra till hållbara stadsdelar i regioner där Sverige växer. Förutom cirka
6 000 hyreslägenheter har Ikano Bostad cirka 1 300 lägenheter i produktion.

Ett övergripande miljömål för Ikano Bostad är att minska energianvändningen och den negativa miljöpåverkan orsakad av energianvändning. För att nå dessa mål använder sig Ikano Bostad av olika systemlösningar och ett av systemen är energi- och värmestyrningssystemet EnReduce.

Vi är givetvis väldigt glada att samarbetet med Ikano Bostad fortsätter och breddas genom tecknandet av ett ramavtal. För oss är det ett bevis på att vår lösning är intressant både kostnadsmässigt och när det gäller att bidra till en önskad energioptimering. Vårt system är också väldigt enkelt att ta i drift då programvaran i många fall redan finns installerad i många fastigheters dataundercentraler. Vi märker också ett allt större intresse för hur EnReduce kan automatisera energi- och värmetillförseln. Det innebär att förvaltnings- och fastigherspersonal med ansvar för energifrågor inte behöver lägga tid på att själva optimera värmekurvor och inomhustemperaturer, säger Lars Lindström på Enreduce Energy Control AB i Uppsala.

Bland de nya order som Enreduce tecknat de senaste månaderna finns också avtal med fjärrvärme-företag. Fjärrvärmebranschen har utvecklats till en expansiv marknad för Enreduce då allt fler fjärrvärmeföretag i Sverige, och även Norge, upptäckt de möjligheter systemet ger att kapa dyrbara effekttoppar med onödigt stor värmetillförsel.