Gratis kalkyl

Även Statkraft i Norge valde EnReduce

StatkraftSka hjälpa bostadsrättsförening i Trondheim att
reducera fjärrvärmekostnaderna


På initiativ av Statkraft har EnReduce installerats hos bostadsrättsföreningen Elgeseter 58 i Trondheim som har drygt femtio lägenheter. Satsningen på EnReduce sker med målsättningen att hjälpa bostadsrättsföreningen till energibesparingar.

För Statkraft har det blivit allt viktigare att stötta kunderna och föreslå lättinstallerade och energismarta lösningar. Att en ny prismodell införts och där debitering sker av faktiskt förbrukning per månad ökar kundernas intresse för att följa och även påverka fjärrvärmekostnaderna.

- Många av våra kunder ser över möjligheterna att spara energi. För oss innebär det att vi måste bli aktivare och fördjupa samarbetet med kunderna, och det är också därför vi tog initiativ till att starta ett pilotprojekt med EnReduce. Det kommer att dröja en tid innan vi kan göra en utvärdering, men vi har goda förhoppningar och ser också mycket positivt på EnReduce som system. Ett system måste vara enkelt för att det ska vara attraktivt för våra kunder och enkelheten hos EnReduce ser jag som en styrka hos systemet, säger Åmund Utne som är projektledare hos Statkraft Värme AS.

Statkraft är helägt av den norska staten och bedriver verksamhet i mer än 15 länder. Klimatsmart fjärrvärme är en viktig del av kärnverksamheten både i Norge och Sverige. Statkraft är också Europas största producent av förnyelsebar kraft.

Lars Lindström på Enreduce Energy Control i Uppsala är glad över Statkrafts val av EnReduce till pilotprojektet i Trondheim. Även om en mer långsiktig utvärdering av spareffekten dröjer kunde Lars direkt efter driftstarten se en positiv effekt.

- Redan efter ett par veckor kunde vi se att det skett en kapning av effekttopparna och att EnReduce styrde ut en lägre temperatur till lägenheterna. Vi kunde också se en tydlig tendens till energibesparing, men vi kommer att fortsätta med intrimningen och får avvakta lite innan vi kan dra mer långsiktiga slutsatser. Ändå är det givetvis väldigt positivt för oss att Statkraft så aktivt arbetar mot sina kunder med målet att bidra till energibesparingar. EnReduce finns sedan många år installerat hos flera bostadsrättsföreningar i Norge och jag tror att detta projekt kan öka intresset ytterligare för systemet, avslutar Lars Lindström.