Gratis kalkyl

Mälarenergi och Mimer valde EnReduce®

Mälarenergi
Ska sänka Mimers fjärrvärmekostnader och hjälpa Mälarenergi att kapa dyra effekttoppar

Både bostadsföretaget Mimer och Mälarenergi ägs av Västerås stad. Företagen har ett mångårigt och nära samarbete där ett stort fokus ligger på klokare energianvändning. Många olika projekt bedrivs med det målet och i ett av projekten har EnReduce installerats i sju olika fastigheter i början av 2018.

Mimer äger och förvaltar cirka 11 300 lägenheter och under de senaste åren har arbetet med att satsa på smart teknik som reducerar energikostnaderna intensifierats. I takt med att Mälarenergi tagit en aktivare roll för att hjälpa Mimer till ytterligare energibesparingar har EnReduce valts ut för ett nytt energisparprojekt. Den nu aktuella satsningen ska ses mot bakgrund av utvecklingen på fjärrvärmesidan där Mälarenergi satsar på ännu mer kundnära tjänster samtidigt som en ny prismodell tas i bruk under augusti 2018.

Med den nya prismodellen blir en betydligt större andel av kostnaden påverkbar och en annan viktig skillnad är att Mälarenergi kommer att utgå från uppmätt effektivbehov i fastigheterna istället för som idag en schablonberäkning.

Optimerar fjärrvärmen med EnReduce och projektet ”Smarta flöden”
I satsningen på en optimerad fjärrvärmeproduktion ingår projektet Smarta Flöden där målet är optimerade produktionsprocesser och en djupare förståelse för kundernas behov och förbrukningsmönster. Ett nära kundsamarbete ses som en nyckel till att uppnå de mål som satts upp för en optimerad fjärrvärme och tjänster som också ska hjälpa kunderna att reducera sina energikostnader.

Det initiativ Mälarenergi tagit för att hjälpa Mimer till ytterligare energibesparingar med hjälp av EnReduce är exempel på företagets mer aktiva roll gentemot kunderna.

”Idag finns ett starkt incitament för att satsa på gemensamma energisparprojekt. Den nya prismodellen är ett exempel. Det blir en win-win situation där Mimer kan sänka energiförbrukningen och för oss är det viktigt att kapa onödiga effekttoppar eftersom de påverkar våra produktionskostnader negativt. Satsningen på EnReduce är ett intressant projekt även om det är lite för tidigt att säga hur stor besparingen kan bli. Ändå kan vi se en tydlig tendens till besparingar när Enreduce medarbetare hjälpt till med en optimering mot en måltemperatur på 21,5 grader. Vi kan också se att effekttopparna har börjat kapas och då speciellt under morgontimmarna. På lite sikt ska det bli intressant att göra en mer noggrann utvärdering av EnReduce och de resultat som uppnåtts”, säger Einar Port som arbetar med affärsutveckling på Mälarenergi.