Gratis kalkyl

Lyckat testprojekt hos Göteborg Energi

Under två år har Göteborg Energi testat EnReduce® i ett projekt där målet varit att optimera värmetillförseln till en fastighet med både kontor och lägenheter. En utvärdering visar på en energibesparing på hela 16 %.

Energibolaget Göteborg Energi ägs av Göteborgs Stad och har som uppdrag att försörja staden med ljus, kraft, värme och uppkoppling. Bolagets kärnvärden är ansvar, hållbarhet och utveckling vilket genomsyrar hela verksamheten. Göteborg Energi ligger exempelvis långt fram när det gäller att som komplett energiföretag med stark miljöprofil skapa hållbara lösningar tillsammans med kunderna.

Det gäller inte minst inom fjärrvärmen där Göteborgs fjärrvärmesystem är en förebild i Europa. Tillsammans med Göteborgs Stad har Göteborg Energi haft i uppdrag att leda EU-projektet Celsius som startade 2013 och avslutades 2017. Projektets uppgift var att dela kunskap och erfarenhet av fjärrvärmeproduktion och fjärrkyla så att fler städer i Europa kan följa goda exempel från bland annat Göteborg. Målet att rekrytera 50 medlemsstäder i Europa uppnåddes med råge och projektet har mottagit flera internationella klimatutmärkelser.

Eftersom ”Vi tänker nytt” är ett av fyra förhållningssätt hos energibolagets medarbetare pågår ett ständigt arbete med att vidareutveckla och förfina energilösningar som redan ligger långt fram. Det gäller även inom fjärrvärme. Under 2016 togs därför beslut om att starta ett testprojekt med energistyrningssystemet EnReduce®. Man ville undersöka möjligheten att ytterligare effektivisera och optimera värmetillförseln till en fastighet i Göteborg. Fastigheten ansågs som mycket svårstyrd vilket resulterade i problem med att hålla en jämn och tillräckligt hög inomhustemperatur. Fastigheten rymmer både kontor och lägenheter med starkt skiftande storlekar. Från smålägenheter till den största som har en yta på hela 600 kvm. Skulle det vara möjligt att med hjälp av EnReduce® förbättra inomhuskomforten och samtidigt göra en energibesparing?

Peder Bååth som är energiteknisk fastighetsförvaltare på Göteborg Energi har svaret. ”Det har varit ett intressant testprojekt som fungerat jättebra och som gett en besparing på hela 16 % samtidigt som inomhusklimatet kraftigt förbättrats. Det är en mycket stor besparing som uppnåtts och att returtemperaturen från fastigheten dessutom blivit 5-10 grader lägre är också väldigt positivt. Nu har vi testat EnReduce® under ett par år och vi kan konstatera att systemet fungerar precis som vi förväntat oss och det är glädjande”, säger Peder Bååth.