Gratis kalkyl

System för temperatur­mätning – en del i Håbohus optimeringsarbete


Jan-Olov Olsson, Drift- och energichef för Håbohus.
Ett jämnare inomhusklimat, nöjda hyresgäster, enklare arbete för fastighetspersonalen och bättre kontroll över fastigheterna. Detta var några av målen när kommunägda Håbohus började med temperaturmätning. Deras befintliga system för temperaturmätning har kombinerats med EnReduce® – med målet att även sänka energikostnaderna.

Implementeringen av EnReduce® har delvis lett till ett nästintill självgående system, vilket även innebär viktiga tidsbesparingar. Tid som tidigare lagts på manuella justeringar har minskat i och med övervakning och styrning som numer sker via nätet. EnReduce® fokuserar på energioptimering medan Håbohus i stället kan lägga sin tid och sina resurser på andra driftsfrågor och hyresgästservice. Idén att installera EnReduce® är en del i Håbohus kontinuerliga arbete att utveckla sina bostäder.


– Vi vill fokusera på det som ger effekt, delvis genom att ständigt utveckla och fortsätta att testa nya saker för att optimera. Ett mål med investeringarna vi gör är att det ska vara smidigt och enkelt att förstå. Vi är inte ute efter stora krångliga funktioner, utan en enkel funktion man snabbt kan addera – och i detta fall blev det EnReduce®. Vi ville kunna säkerställa inomhustemperaturen i våra lägenheter med enklast möjliga medel. Implementeringen gick också smidigt eftersom vi har använt de givare för temperaturmätningen som vi redan hade monterade i lägenheterna, berättar Jan-Olov Olsson som är Drift- och energichef för Håbohus.


Mer utveckling! Håbohus utvecklar dessutom Bålsta centrum med unik träbyggnad – ett landmärke i form av ett 17 våningar högt trähus. Det är Håbohus och Bjerking som står bakom förslaget till huset som rymmer bostäder, kontor och allmänna ytor.
Registreringen och överföringen av mätdata sker via det stora antal trådlösa givare som finns utplacerade i lägenheterna och systemet har kunnat bidra med en mer automatiserad styrning, sänkta energikostnader och ett mer jämnt och behagligt inomhusklimat. En fördel som gjorde att valet föll på just denna lösning är delvis att systemet är märkesoberoende, vilket skapar mer flexibilitet.

– Med EnReduce® görs styrningen via nätet så det blir mer som en IT-funktion som vi har adderat till redan befintlig utrustning. Tekniken behöver inte heller vara hopkopplad med en specifik mjukvara. Idag kan vi enkelt få ut så mycket information ur våra system att vi kan säkerställa av våra lägenheter och lokaler har stabila temperatur- och luftflöden och att dessa håller en bra nivå hela tiden. Allt vi gör ska ha en mätbar funktion och vara till nytta för våra hyresgäster.

Utvecklingen på IT-området gör att många lösningar, som bara för några år sedan var dyra och krångliga och endast kunde levereras av några få stora aktörer, idag tillhandahålls av många leverantörer och enkelt kan konkurrensutsättas.

– I och med EnReduce® kan vi mäta, utvärdera och ha verklig koll.